Het aanleren van de travers onder het zadel

De travers is een zijgang voor het buitenachterbeen en de lengtebuiging in de looprichting.

Op de tekening hieronder zie je een start van de travers. Het buitenachterbeen gaat richting het zwaartepunt. Naarmate je paard sterker en soepeler word kun je de hoek van de oefening vergroten, waarbij je de lengtebuiging wilt behouden. Maak je in het begin de hoek niet te groot, anders is de kans aanwezig dat je veel achterhand krijg naar binnen maar dat je paard de lengtebuiging verliest en op de binnenschouder zijn gewicht legt, waardoor zijn hoofd/halshouding ter compensatie naar buiten gaat. Dus klein beginnen en langzaam de hoek vergroten.

Hulpen voor de travers onder het zadel, zoals ik ze aanbied:

* visualiseer hoe de oefening eruit ziet
* binnenzitbeenknobbel 'zacht' maken
* binnenheup naar voren, buitenheup naar achteren
* je binnenbeen komt hierdoor in de buurt van de singel te liggen en je buitenachterbeen naar achteren (let op dat je geen extra gewicht in de beugels zet)
* je...

Continue Reading...

Heb jij moeite om je paard netjes gedragen te laten halthouden?

Zelf vond ik dit een langere tijd nog best een uitdaging. Mojo (het paard op de foto) had heel veel moeite om zijn achterhand onder te brengen. Met het halthouden wilde hij al snel op de voorhand vallen en steun in mijn teugels zoeken.

Hij is achter wat overbouwd, een stijl achterbeen, een scheef bekken van jongs af aan waardoor zijn rechter achterbeen sleept en heeft verminderde coördinatie (ataxie) in zijn achterhand.

Dit zorgde voor best wat puzzelen in de training. Met name het halt houden en achterwaarts was voor ons een uitdaging.

Wat ons heeft geholpen voor het halthouden:

* de overgang terug inzetten op enkel uitademen (dat kan best even duren in het begin
* tijdens de overgang contact houden of herstellen met beide zitbeenknobbels
* tijdens de overgang werken aan zijn balans en lengtebuiging, waardoor je kan voorkomen dat hij zijn steun zoekt op de binnenschouder of je hand
*gevoelsmatig een lijntje trekken vanuit je centrum naar de achterbenen, zodat je "point of weight"...

Continue Reading...

Freeze

Heb jij een (jong) paard dat nog wat traag reageert op de hulpgeving of nog wat flegmatiek lijkt? Misschien dat dit stuk jou kan helpen om te begrijpen waarom jouw paard zo reageert.

Paarden kunnen op 4 manieren omgaan met een situatie die voor hun spannend is: de flight (vlucht), de fight (vechten), freeze (bevriezen) en de faint (verlies controle ledematen).

De flight en de fight zijn vaak duidelijk te herkennen, omdat deze reactie voor de ruiter vaak de grootste problemen geeft. De freeze wordt echter vaak over het hoofd gezien " hij lijkt zo braaf ". Deze situatie kan ook langere periode aanhouden zonder dat het escaleert. Mits je de druk niet verder opvoert.

Hoe kan je de freeze herkennen?

* je paard lijkt wel erg braaf
* traag in beweging
* zijn ogen knipperen minder en hij lijkt wat te "staren"
* trage reactie op de hulpgeving

Hoe om te gaan met de freeze? Realiseer je dat alle nieuwe dingen die je je paard leert, indrukken zijn die je paard moet verwerken. Geef hem die tijd!...

Continue Reading...

Loswerken

Loswerken is een trainingsonderdeel waar je uitgenodigt wordt om je te verdiepen in de belevingswereld van je paard. Hoe communiceert hij? Hoe kan ik hier zelf aan deelnemen? Wat kan ik met mijn intentie, energie, houding en looprichting? Hoe kan ik het paard verleiden om me als leider te zien en tot samenwerking te komen?

Is je paard leidend of drijvendgevoelig?

Ieder paard heeft een leidend en drijvendgevoelig gebied. Wanneer je begint in je training op de grond, dan zul je merken dat deze gebieden (vaak) niet even gevoelig zijn. Dit kun je merken aan de reacties van je paard op de inwerking in dit gebied.

Reageert je paard sterker op het drijven? Dan is de kans groot dat zijn drijvendgevoelig gebied groter is dan zijn leidendgevoelig gebied. Merk je dat je veel meer moeite moet doen om het voorwaarts te krijgen en reageert hij heel snel op het vertragen of het van richting veranderen? Dan is de kans groot dat zijn leidendgevoelig gebied groter is.

In je training streef je ernaar...

Continue Reading...

Welk element heeft je paard?

In de chinese geneeskunde wordt al duizenden jaren gebruik gemaakt van de vijf-elemententheorie om karaktereigenschappen en fysieke zwakheden van mensen en dieren in kaart te brengen. Hier passen ze hun behandelwijze en gezondheidsplan op aan. Als paardeneigenaar kan de kennis over de elementen je inzicht geven over het karakter van je paard, zijn talenten en interesses en zijn fysieke zwakke plekken.

Hierdoor kun je je training en keuzes nog beter afstemmen op je paard

Je paard kan meerdere elementen in zich hebben maar heeft vaak wel 1 hoofdelement. Ook kan het zijn dat je paard door omstandigheden "uit zijn element" is. Dit zien we vaak bij paarden die pijn of ongemak hebben gehad. Wanneer deze paarden dan behandeld of verhuist worden, komt er een "ander" paard te voorschijn. Dit kan betekenen dat hij een periode extra baldadig wordt, voordat hij rustig in zijn eigen element komt.

De vijf elementen zijn: vuur, hout, aarde, metaal en water.

Continue Reading...

Op de goede weg!

Bijna twintig jaar gelden alweer, dat ik in aanraking kwam met Natural Horsemanship en 'anders' werken met je paard. De aanleiding voor mij om verder te kijken dan de reguliere lessen die toen der tijd gegeven werden was een pony genaamd Bono.

Ik was al enige jaren bezig om paarden/ pony's  op te kopen die afgekeurd waren en voor de slacht stonden op de paardenmarkt Utrecht. Ik wilde een verandering maken, al was het maar voor 1 paard (of pony).

Op de vroege maandagochtend ging ik samen met een vriendin weer naar de markt. Wanneer alle paarden verkocht zijn blijven er altijd wat paarden over, die opgekocht worden door de slachters. Deze gaan dan vaak op transport naar België of Frankrijk. Tussen alle dravers, oude paarden met doorgezakte rug en duidelijk zieke paarden stond daar een haflo hengst. Onder de modder, met dreads in zijn manen en staart. Onrustig wat om zich heen kijkend.

Ik werd voor gek verklaard dat ik interesse had. Hij staat er toch niet voor niets? Ik heb...

Continue Reading...

Overeenkomsten en verschillen werken aan de hand en werken aan de lange teugel.

Op de grond zijn er twee trainingsonderdelen die gericht zijn op het gymnastiseren en rechtrichten: het werken aan de hand en het werken aan de lange teugel. We gaan eens kijken naar wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Zo kun je een goede keus maken wanneer en waarvoor je kiest voor dat trainingsonderdeel.

Zowel het werken aan de hand als het werken aan de lange teugel zijn vanaf de grond en richten zich op het ontwikkelen van souplesse, draagkracht en verzameling. Hierbij maken ze beide gebruik van zijgangen en verzameling. Tot zover de overeenkomsten.

Het eerste duidelijke verschil is je positie. Bij het werken aan de hand loop je voor je paard of naast de schouder. Bij het lange teugelen is je positie naast het achterbeen of iets erachter. Hierdoor heb je al een belangrijk verschil te pakken. Door je positie bij het lange teugelen in het drijvend gevoelig gebied activeer je je paard makkelijk om voorwaarts te gaan. Ook worden de meeste paarden erg trots doordat ze voorop...

Continue Reading...

Kat in de zak?

Waarom veranderen sommige paarden na aankoop van gedrag en/ of karakter?

Je bent op zoek gegaan naar een nieuw paard. Je wist precies wat je zocht en hebt meerdere paarden gezien, voordat je tegen dat ene paard aanliep. Dat is hem! Hij voldeed precies aan je verwachtingen wat je zocht in een paard en hij kwam ook nog goed door de aankoopkeuring heen. Je bent meerdere keren heen gegaan om hem beter te leren kennen en je had een goed contact met de verkoper. De datum van overdracht nadert en dan hij komt aan op zijn nieuwe stal, zijn nieuwe thuis.

En dan....... blijkt in de dagen/ weken erna dat hij heel ander gedrag laat zien dan dat hij getoond heeft bij zijn vorige eigenaar. Zijn karakter en gedrag lijken helemaal niet op dat rustige vriendelijke paard wat je in eerste instantie gekocht dacht te hebben. Kat in de zak? Bedonderd door de verkoper? Was hij gedrogeerd?

Dat kan maar hoeft helemaal niet!

Het gebeurt vaak dat paarden na aankoop heel ander gedrag of karakter laten...

Continue Reading...

Heb jij dat ook, een energie knopje?

Waarom worden drukke paarden rustig bij de ene persoon of juist heel onrustig bij een ander?

Paarden zijn heel gevoelig in het oppakken van emoties en energie. Beide zijn voor de meeste mensen niet tastbaar of zichtbaar maar vaak wel voelbaar. Zeker voor paarden!

Wanneer je bewust je energie kunt inzetten, dan kan dit je veel voordelen opleveren. Dit geldt zowel voor het werk op de grond als onder het zadel. Weinig energie of laag in je energiepeil geeft rust en ontspanning en dat kan je inzetten wanneer je bij je paard ook meer rust en ontspanning wil in het werk. Wanneer je dit koppelt aan je ademhaling wordt dit extra krachtig.

Meer energie? Adem in en breng je energieknopje omhoog. Wil je minder energie? Adem zachtjes uit en bregen je energieknopje naar een lager getal.

Je kunt dit inzetten voor elk contact, hulpen die je geeft en vragen die je stelt. Loopt je paard weg wanneer je hem wilt pakken? Adem uit en draai je energie naar beneden. Wil je juist dat je paard aan...

Continue Reading...

Verschillende uitingen van scheefheid

Verschillende uitingen van scheefheid

Waarom het ene paard gaat steigeren en het andere paard hoefkatrolontsteking
ontwikkeld.
Hoe de problemen zich uiten is verschillend per paard, afhankelijk van het karakter, het
type en per situatie. Hieronder vind je een uitleg over de mogelijkheid.

Wanneer paarden met een situatie geconfronteerd worden die voor hun discomfort
oplevert kunnen ze daar op 4 manieren mee omgaan:

Flight > vluchten
Fight > vechten
Freeze >  bevriezen
Faint > verlies controle ledematen

Fysieke blessures

In het wild is het paard wat laat zien dat hij niet meer mee kan komen, ten dode
opgeschreven. Zijn positie in rangorde zakt onmiddellijk en de jongere dieren maken
gebruik van het feit dat hij niet meer zo goed voor zichzelf op kan komen. In de kudde
heeft hij meer moeite met meekomen en dreigt verder achterop te raken. Met het gevolg dat de roofdieren hem als eerste aanvallen.

Het tonen van zijn verwondingen en beperkingen in bewegingsvrijheid kan dus...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.