Privacyverklaring DressuurNatuurlijk

 

DressuurNatuurlijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
DressuurNatuurlijk
www. dressuurnatuurlijk.nl
Tel. +31 (0)6-54 22 39 34
Email: [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken
DressuurNatuurlijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. DressuurNatuurlijk geeft trainingen aan paard en eigenaar, voor het aanmelden hebben wij persoongegevens nodig voor betaling en volgen van de cursus. DressuurNatuurlijk stuurt nieuwsbrieven waarbij gebruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens waarvoor toestemming is gevraagd of waarvoor u zich vrijwillig heeft aangemeld. Op internet worden foto's van activiteiten van DressuurNatuurlijk getoond van paarden, trainers en bezoekers, op verzoek van DressuurNatuurlijk. De getoonde foto's zijn geselecteerd zodat zo min mogelijk herkenbare personen worden getoond. Indien er toch ongewenst een foto van u op de website staat, kunt u dit aangeven via [email protected] en dan zal deze zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Persoonsgegevens gebruikt door DressuurNatuurlijk
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam; - Adresgegevens; - Telefoonnummer; - E-mailadres; - IP adres; - Foto's.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DressuurNatuurlijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling; - Het volgen van lessen; - Ter begeleidende informatie op de website; - Het voeren van een administratie voor o.a. de belastingdienst. DressuurNatuurlijk verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: Toestemming van de betrokken persoon, De gegevens verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van diensten zoals het betalen en volgen van een training. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
DressuurNatuurlijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DressuurNatuurlijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
DressuurNatuurlijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DressuurNatuurlijk gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook gebruiken wij cookies ter analyse van het bezoek om hiermee onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u aangeven in een mail naar [email protected]. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. DressuurNatuurlijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. DressuurNatuurlijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DressuurNatuurlijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]