Het aanleren van de travers onder het zadel

De travers is een zijgang voor het buitenachterbeen en de lengtebuiging in de looprichting.

Op de tekening hieronder zie je een start van de travers. Het buitenachterbeen gaat richting het zwaartepunt. Naarmate je paard sterker en soepeler word kun je de hoek van de oefening vergroten, waarbij je de lengtebuiging wilt behouden. Maak je in het begin de hoek niet te groot, anders is de kans aanwezig dat je veel achterhand krijg naar binnen maar dat je paard de lengtebuiging verliest en op de binnenschouder zijn gewicht legt, waardoor zijn hoofd/halshouding ter compensatie naar buiten gaat. Dus klein beginnen en langzaam de hoek vergroten.

Hulpen voor de travers onder het zadel, zoals ik ze aanbied:

* visualiseer hoe de oefening eruit ziet
* binnenzitbeenknobbel 'zacht' maken
* binnenheup naar voren, buitenheup naar achteren
* je binnenbeen komt hierdoor in de buurt van de singel te liggen en je buitenachterbeen naar achteren (let op dat je geen extra gewicht in de beugels zet)
* je...

Continue Reading...

Heb jij moeite om je paard netjes gedragen te laten halthouden?

Zelf vond ik dit een langere tijd nog best een uitdaging. Mojo (het paard op de foto) had heel veel moeite om zijn achterhand onder te brengen. Met het halthouden wilde hij al snel op de voorhand vallen en steun in mijn teugels zoeken.

Hij is achter wat overbouwd, een stijl achterbeen, een scheef bekken van jongs af aan waardoor zijn rechter achterbeen sleept en heeft verminderde coördinatie (ataxie) in zijn achterhand.

Dit zorgde voor best wat puzzelen in de training. Met name het halt houden en achterwaarts was voor ons een uitdaging.

Wat ons heeft geholpen voor het halthouden:

* de overgang terug inzetten op enkel uitademen (dat kan best even duren in het begin
* tijdens de overgang contact houden of herstellen met beide zitbeenknobbels
* tijdens de overgang werken aan zijn balans en lengtebuiging, waardoor je kan voorkomen dat hij zijn steun zoekt op de binnenschouder of je hand
*gevoelsmatig een lijntje trekken vanuit je centrum naar de achterbenen, zodat je "point of weight"...

Continue Reading...

Freeze

Heb jij een (jong) paard dat nog wat traag reageert op de hulpgeving of nog wat flegmatiek lijkt? Misschien dat dit stuk jou kan helpen om te begrijpen waarom jouw paard zo reageert.

Paarden kunnen op 4 manieren omgaan met een situatie die voor hun spannend is: de flight (vlucht), de fight (vechten), freeze (bevriezen) en de faint (verlies controle ledematen).

De flight en de fight zijn vaak duidelijk te herkennen, omdat deze reactie voor de ruiter vaak de grootste problemen geeft. De freeze wordt echter vaak over het hoofd gezien " hij lijkt zo braaf ". Deze situatie kan ook langere periode aanhouden zonder dat het escaleert. Mits je de druk niet verder opvoert.

Hoe kan je de freeze herkennen?

* je paard lijkt wel erg braaf
* traag in beweging
* zijn ogen knipperen minder en hij lijkt wat te "staren"
* trage reactie op de hulpgeving

Hoe om te gaan met de freeze? Realiseer je dat alle nieuwe dingen die je je paard leert, indrukken zijn die je paard moet verwerken. Geef hem die tijd!...

Continue Reading...

Loswerken

Loswerken is een trainingsonderdeel waar je uitgenodigt wordt om je te verdiepen in de belevingswereld van je paard. Hoe communiceert hij? Hoe kan ik hier zelf aan deelnemen? Wat kan ik met mijn intentie, energie, houding en looprichting? Hoe kan ik het paard verleiden om me als leider te zien en tot samenwerking te komen?

Is je paard leidend of drijvendgevoelig?

Ieder paard heeft een leidend en drijvendgevoelig gebied. Wanneer je begint in je training op de grond, dan zul je merken dat deze gebieden (vaak) niet even gevoelig zijn. Dit kun je merken aan de reacties van je paard op de inwerking in dit gebied.

Reageert je paard sterker op het drijven? Dan is de kans groot dat zijn drijvendgevoelig gebied groter is dan zijn leidendgevoelig gebied. Merk je dat je veel meer moeite moet doen om het voorwaarts te krijgen en reageert hij heel snel op het vertragen of het van richting veranderen? Dan is de kans groot dat zijn leidendgevoelig gebied groter is.

In je training streef je ernaar...

Continue Reading...

Welk element heeft je paard?

In de chinese geneeskunde wordt al duizenden jaren gebruik gemaakt van de vijf-elemententheorie om karaktereigenschappen en fysieke zwakheden van mensen en dieren in kaart te brengen. Hier passen ze hun behandelwijze en gezondheidsplan op aan. Als paardeneigenaar kan de kennis over de elementen je inzicht geven over het karakter van je paard, zijn talenten en interesses en zijn fysieke zwakke plekken.

Hierdoor kun je je training en keuzes nog beter afstemmen op je paard

Je paard kan meerdere elementen in zich hebben maar heeft vaak wel 1 hoofdelement. Ook kan het zijn dat je paard door omstandigheden "uit zijn element" is. Dit zien we vaak bij paarden die pijn of ongemak hebben gehad. Wanneer deze paarden dan behandeld of verhuist worden, komt er een "ander" paard te voorschijn. Dit kan betekenen dat hij een periode extra baldadig wordt, voordat hij rustig in zijn eigen element komt.

De vijf elementen zijn: vuur, hout, aarde, metaal en water.

Continue Reading...

Op de goede weg!

Bijna twintig jaar gelden alweer, dat ik in aanraking kwam met Natural Horsemanship en 'anders' werken met je paard. De aanleiding voor mij om verder te kijken dan de reguliere lessen die toen der tijd gegeven werden was een pony genaamd Bono.

Ik was al enige jaren bezig om paarden/ pony's  op te kopen die afgekeurd waren en voor de slacht stonden op de paardenmarkt Utrecht. Ik wilde een verandering maken, al was het maar voor 1 paard (of pony).

Op de vroege maandagochtend ging ik samen met een vriendin weer naar de markt. Wanneer alle paarden verkocht zijn blijven er altijd wat paarden over, die opgekocht worden door de slachters. Deze gaan dan vaak op transport naar België of Frankrijk. Tussen alle dravers, oude paarden met doorgezakte rug en duidelijk zieke paarden stond daar een haflo hengst. Onder de modder, met dreads in zijn manen en staart. Onrustig wat om zich heen kijkend.

Ik werd voor gek verklaard dat ik interesse had. Hij staat er toch niet voor niets? Ik heb...

Continue Reading...

Overeenkomsten en verschillen werken aan de hand en werken aan de lange teugel.

Op de grond zijn er twee trainingsonderdelen die gericht zijn op het gymnastiseren en rechtrichten: het werken aan de hand en het werken aan de lange teugel. We gaan eens kijken naar wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Zo kun je een goede keus maken wanneer en waarvoor je kiest voor dat trainingsonderdeel.

Zowel het werken aan de hand als het werken aan de lange teugel zijn vanaf de grond en richten zich op het ontwikkelen van souplesse, draagkracht en verzameling. Hierbij maken ze beide gebruik van zijgangen en verzameling. Tot zover de overeenkomsten.

Het eerste duidelijke verschil is je positie. Bij het werken aan de hand loop je voor je paard of naast de schouder. Bij het lange teugelen is je positie naast het achterbeen of iets erachter. Hierdoor heb je al een belangrijk verschil te pakken. Door je positie bij het lange teugelen in het drijvend gevoelig gebied activeer je je paard makkelijk om voorwaarts te gaan. Ook worden de meeste paarden erg trots doordat ze voorop...

Continue Reading...

Het "pauze hokje"

Soms kan het fijn zijn om in je werk wat rustmomenten in te bouwen. Dit kan tijdens het grondwerk, het beleren maar ook onder het zadel. Wat ik zelf erg fijn vind werken is "het pauze hokje". Dit is een denkbeeldige plek (kan overal zijn), waar je je paard neer kan zetten, op afstand met een lage hals, om even te pauzeren.

Dit kan jou en je paard enorm helpen om even alles te verwerken en een rust moment te hebben. Op de grond kan je dit in stappen aanleren:

Voorbereidende oefeningen: wegzetten achterhand vanaf de cirkel, jouw ruimte vrij maken, achterwaarts en de oefening om zijn hals te laten zakken. Hier kun je dan een combinatie van maken wat resulteert in "het pauze hokje".

1. vanaf de cirkel zet je zijn achterhand weg, zodat hij tegenover je komt te staan.
2. je vraagt je paard door je ademhaling (inademen), energie (omhoog), houding (groot maken) en leidende hand (omhoog), energie via de lijn of leadrope (klingeltje naar hem toe) achterwaarts.
3. als hij weer stilstaat op 2-3...

Continue Reading...

Plat door de bocht?

Snijd jouw paard de bochten af? Valt ie als het ware naar binnen?

Ieder paard zal vanuit nature zijn balans regelen door op de binnenschouder te vallen en ter compensatie zijn hoofd/ hals naar buiten te brengen. Niet altijd zo sterk als het paard op de foto maar wel in min of meerdere mate.

En dat is prima, hij kan zich er goed mee redden in de weide of op de steppe.

De wrijving komt, wanneer je als ruiter hierop gaat zitten en bochten of wendingen wilt rijden (rijbak) en als reflex gaat tegen hangen. Wel eens achterop een motor gezeten en voor het eerst een bocht in gegaan? Je eerste reactie is vaak om tegen te gaan hangen. Nou, dat probeer je 1 maal en een tweede keer mag je niet meer achterop van de bestuurder .

Je paard kan helaas niet vragen om af te stappen. Hij zal het je op een andere manier duidelijk proberen te maken. Bv door erg te vertragen, of te versnellen, of om zijn hoofd omhoog te brengen, of de bocht af te snijden.

Deze onbalans staat los van zijn links of rechts...

Continue Reading...

Wat kan het werken aan de dubbele lange lijnen doen voor je paard?

Het werken aan de dubbele lange lijnen is een veelzijdig trainingsonderdeel, wat je kunt inzetten in verschillende stadia van de training.

Voor de jonge paarden, tijdens het beleerproces, begin je met een gewenningsfase. Het vertrouwt maken met de lijnen over de rug en om de achterhand heen. Mooie voorbereidingsoefeningen hiervoor zijn:

 • het werken op de cirkel aan de enkele lijn
 • overgangen op je houding en positie aan de enkele lijn
 • de "lus" om de acherhand
 • follow the lead

Heeft je paard geen spanning meer? Reageert hij goed op je houding en positie in de overgangen? Dan kun je de lijnen gaan inzetten om hulpen te geven. De voordelen voor een jong paard:

 • leren sturen op de buitenteugel
 • contact aannemen
 • stelling op de binnenteugel
 • het ontspannen van de bovenlijn
 • buiging op de volte, waardoor zijn balans verbeterd
 • zelfstandigheid in de menpositie
 • het lopen van rijbaanfiguren ter voorbereiding op het rijden
 • meer vertrouwen geven door in menpositie over het erf te lopen

Voor oudere...

Continue Reading...
1 2
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.