Verschillende uitingen van scheefheid

Verschillende uitingen van scheefheid

Waarom het ene paard gaat steigeren en het andere paard hoefkatrolontsteking
ontwikkeld.
Hoe de problemen zich uiten is verschillend per paard, afhankelijk van het karakter, het
type en per situatie. Hieronder vind je een uitleg over de mogelijkheid.

Wanneer paarden met een situatie geconfronteerd worden die voor hun discomfort
oplevert kunnen ze daar op 4 manieren mee omgaan:

Flight > vluchten
Fight > vechten
Freeze >  bevriezen
Faint > verlies controle ledematen

Fysieke blessures

In het wild is het paard wat laat zien dat hij niet meer mee kan komen, ten dode
opgeschreven. Zijn positie in rangorde zakt onmiddellijk en de jongere dieren maken
gebruik van het feit dat hij niet meer zo goed voor zichzelf op kan komen. In de kudde
heeft hij meer moeite met meekomen en dreigt verder achterop te raken. Met het gevolg dat de roofdieren hem als eerste aanvallen.

Het tonen van zijn verwondingen en beperkingen in bewegingsvrijheid kan dus grote
gevolgen hebben voor zijn overlevingskansen hebben.

Wanneer je dit overlevingsinstinct koppelt aan het hout, vuur, aarde, metaal en watertype paard van de 5 elemententheorie en je hebt een grote groep paarden die tijdens het werk de tanden(soms letterlijk) op elkaar zetten en doorwerken ondanks het lichamelijk
ongemak. Deze groep paarden lossen problemen ook eerder op door naar de freeze
fase te gaan. Wat uiteindelijk kan resulteren in slijtage, irritatie of ontsteking op de
zwakste plek in het lichaam.

Ook paarden die aanvankelijk wel geprotesteerd hebben (flight en fight) maar er
“doorheen” zijn gereden kunnen het protest opgeven , waarna ze in de periode daarna
wel “braaf” doorlopen maar hierdoor lichamelijke blessures oplopen.(Freeze)

Gedragsproblemen

Als eigenaar en als ruiter heb je het meest aan het type paard wat aan het begin van
ongemak direct laat merken in het gedrag dat het ergens niet mee eens is. Een paard wat
staakt, bokt stijgert, of gaat rennen is op dat moment vervelend maar…als je het niet als
ondeugd maar als signaal beschouwt kun je er wat mee gaan doen. Ondanks dat dit
natuurlijk erg vervelend op dat moment kan zijn zorgt dit er namelijk voor dat je nog op
tijd de gelegenheid hebt om de oorzaak op te sporen en veranderingen toe te passen
zonder dat er al fysieke schade hoeft te zijn aangericht. Bij verzet onder het zadel denk je
in eerste instantie waarschijnlijk aan het zadel, de rug, tegen de hulpgeving in gaan of
ongehoorzaamheid. Maar een hele goede reden voor verzet onder het zadel kan gelegen
zijn in het feit dat het paard gehinderd wordt in zijn gemak van bewegen, blokkeert en
daarbij in protest komt.

Paarden die gedragsproblemen laten zien zitten in de flight of fight. Rij je ze hier op een
harde manier doorheen ZONDER de oorzaak weg te nemen is de kans groot dat ze naar
de freeze fase gaan. En doorlopen waarna ze blessures kunnen ontwikkelen. Ga dus
altijd opzoek naar de oorzaak van het ongemak. Het kan je zadel, tanden, hulpgeving of
leiderschap zijn maar kan dus ook gelegen liggen in onbalans en scheefheid van je paard
tijdens je training.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.